Tuesday, 20 November 2012

Borang Penilaian BeritaBORANG PENILAIAN BERITA

Bil
Nama
Sebutan
Jeda
Intonasi
Gaya
Jumlah
1.


2.


3.


4.


5.


6.PANDUAN PENILAIAN

Aspek yang dinilai

Markah Penuh
Markah
Sangat baik
Baik
Sederhana
Lemah
Jeda
10
9-10
6-8
3-5
0-2
Intonasi
10
9-10
6-8
3-5
0-2
Gaya
20
16-20
11-15
6-10
0-5
sebutan
10
9-10
6-8
3-5
0-2


PENERANGAN
Sebutan    - Sebutan yang jelas dan baku, iaitu mengikut ejaan.

Intonasi    - Turun naik atau tinggi rendah nada semasa membaca mestilah sesuai  
                    mengikut jenis ayat yang dibaca.  
    
Jeda         - Berhenti sebentar pada tempat-tempat yang sesuai  dalam  bacaan.

Gaya         - Membaca dengan lancar dan tidak tersekat-sekat serta  mengikut gaya       
                    penyampaian berita.

No comments:

Post a Comment