Monday, 15 October 2012

NotaCara-cara menyampaikan berita dengan menarik:

Add caption
  • Sebutan perkataan yang jelas dan mengikut ejaan.
  • Intonasi ayat yang dibaca sesuai dengan maksud ayat.
  • Tidak membaca berita dengan terlalu laju atau terlalu perlahan.
  • Memilih tempat yang sesuai untuk berhenti sebentar bagi ayat yang panjang.
  • Membaca berita dengan tenang dan tidak tergesa-gesa untuk menghabiskannya.