Tuesday, 27 November 2012

Petikan 2 Seni Pertahanan Diri


Petikan 2     Seni Pertahanan Diri (Pemahaman)

Baca petikan di bawah. Kemudian, jawab soalan-soalan yang berikutnya.

Kaum utama di negara kita mempelajari seni pertahanan diri sejak dahulu lagi.  Antara yang terkenal hingga kini ialah silat, wushu, dan silambam.  Karate dan tae kwon do pula berasal dari Jepun dan Korea. 
        Silat merupakan warisan budaya kaum Melayu.  Silat terbahagi kepada dua jenis:  silat tradisional dan silat olahraga.  Antara senjata yang digunakan dalam seni silat ialah keris, tombak, tongkat, tekpi, pedang, dan parang.
        Wushu ialah seni pertahanan diri masyarakat Cina.  Seni ini memang berasal dari negara China.  Wusyu mempunyai lima gaya persilatan.  Gaya-gaya tersebut ialah Changquan (tinju utara), Nanquan (tinju selatan), Daoshu (seni parang), Jiangshu (seni pedang), dan Qiangshu (seni tombak).
        Silambam pula dibawa ke Negara ini dari India oleh kaum India.  Silambam bermaksud pertempuran dengan menggunakan tongkat.  Namun begitu, mereka juga diajar menggunakan pednang, kayu, serta tombak.
        Sebenarnya, seni pertahanan diri ini memerlukan pergerakan yang tangkas.  Seni ini dipelajari untuk kesihatan selain untuk mempertahankan diri daripada serangan musuh.


Aktiviti  2

1             Seni pertahanan diri berikut milik asal kaum utam Negara kita,         
        kecuali

A      Taewondo                  B      Silambam
C      Wusyu                        D      Silat

 2            Dari manakah seni pertahanan diri Wusyu berasal ?

A      Korea                        B      Jepun
C      China                          D      India

 3            Senjata dalam silat Melayu berbeza sedikit kerana menggunakan

         _______________ .

A      tongkat                     B      tombak
C      parang                       D     keris

       4            Antara penyataan berikut yang manakah  benar ?

A      Daoshu – seni parang        B     Jiangshu – seni tombak
C      Nanquan – tinju utara       D     Changquan – tinju selatan

 5            Frasa  tangkas  dalam petikan bermaksud ____________.

A      lekas                          B      pantas
C      berkesan                     D      sempurna

1 comment:

  1. Selain kesihatan, seni bela diri juga dipelajari untuk mempertahankan diri daripada serangan musuh.

    ReplyDelete